On March 3rd 2022 the oVirt project released an async update of oVirt Node (4.4.10.2) delivering fixes for the following issues:


Bug 2057447 - CVE-2022-24407 cyrus-sasl: failure to properly escape SQL input allows an attacker to execute arbitrary SQL commands [ovirt-4.4]

Bug 2055098 - CVE-2022-22942 kernel: failing usercopy allows for use-after-free exploitation [ovirt-4.4]

Bug 2047640 - CVE-2021-0920 kernel: Use After Free in unix_gc() which could result in a local privilege escalation [ovirt-4.4]

Bug 2047630 - CVE-2021-4154 kernel: local privilege escalation by exploiting the fsconfig syscall parameter leads to container breakout [ovirt-4.4]

Bug 2046005 - CVE-2022-0330 kernel: possible privileges escalation due to missing TLB flush [ovirt-4.4]

Bug 2043471 - CVE-2021-45417 aide: heap-based buffer overflow on outputs larger than B64_BUF [ovirt-4.4]


Several bug fixes and improvements from CentOS Stream.


Here’s the full list of changes:


                                       ovirt-node-ng-4.4.10.1                    ovirt-node-ng-4.4.10.2

    NetworkManager                          1.36.0-0.4.el8                          1.36.0-1.el8                            

    NetworkManager-config-server            1.36.0-0.4.el8                          1.36.0-1.el8                            

    NetworkManager-libnm                    1.36.0-0.4.el8                          1.36.0-1.el8                            

    NetworkManager-ovs                      1.36.0-0.4.el8                          1.36.0-1.el8                            

    NetworkManager-team                     1.36.0-0.4.el8                          1.36.0-1.el8                            

    NetworkManager-tui                      1.36.0-0.4.el8                          1.36.0-1.el8                            

    aide                                    0.16-14.el8                             0.16-14.el8_5.1                         

    alsa-lib                                1.2.6.1-1.el8                           1.2.6.1-3.el8                           

    audispd-plugins                         3.0.7-1.el8                             3.0.7-2.el8                             

    audit                                   3.0.7-1.el8                             3.0.7-2.el8                             

    audit-libs                              3.0.7-1.el8                             3.0.7-2.el8                             

    autofs                                  5.1.4-77.el8                            5.1.4-82.el8                            

    bind-export-libs                        9.11.36-2.el8                           9.11.36-3.el8                           

    bind-libs                               9.11.36-2.el8                           9.11.36-3.el8                           

    bind-libs-lite                          9.11.36-2.el8                           9.11.36-3.el8                           

    bind-license                            9.11.36-2.el8                           9.11.36-3.el8                           

    bind-utils                              9.11.36-2.el8                           9.11.36-3.el8                           

    blivet-data                             3.4.0-8.el8                             3.4.0-9.el8                             

    cairo                                   1.15.12-3.el8                           1.15.12-6.el8                           

    cockpit                                 261-1.el8                               264-1.el8                               

    cockpit-bridge                          261-1.el8                               264-1.el8                               

    cockpit-storaged                        261-1.el8                               264-1.el8                               

    cockpit-system                          261-1.el8                               264-1.el8                               

    cockpit-ws                              261-1.el8                               264-1.el8                               

    cryptsetup                              2.3.3-4.el8                             2.3.7-2.el8                             

    cryptsetup-libs                         2.3.3-4.el8                             2.3.7-2.el8                             

    cups-libs                               2.2.6-42.el8                            2.2.6-44.el8                            

    cyrus-sasl                              2.1.27-5.el8                            2.1.27-6.el8_5                          

    cyrus-sasl-gssapi                       2.1.27-5.el8                            2.1.27-6.el8_5                          

    cyrus-sasl-lib                          2.1.27-5.el8                            2.1.27-6.el8_5                          

    cyrus-sasl-scram                        2.1.27-5.el8                            2.1.27-6.el8_5                          

    device-mapper-multipath                 0.8.4-21.el8                            0.8.4-22.el8                            

    device-mapper-multipath-libs            0.8.4-21.el8                            0.8.4-22.el8                            

    dnf                                     4.7.0-5.el8                             4.7.0-7.el8                             

    dnf-data                                4.7.0-5.el8                             4.7.0-7.el8                             

    dnf-plugins-core                        4.0.21-8.el8                            4.0.21-10.el8                           

    dnsmasq                                 2.79-20.el8                             2.79-21.el8                             

    dracut                                  049-191.git20210920.el8                 049-201.git20220131.el8                 

    dracut-config-generic                   049-191.git20210920.el8                 049-201.git20220131.el8                 

    dracut-live                             049-191.git20210920.el8                 049-201.git20220131.el8                 

    dracut-network                          049-191.git20210920.el8                 049-201.git20220131.el8                 

    dracut-squash                           049-191.git20210920.el8                 049-201.git20220131.el8                 

    e2fsprogs                               1.45.6-2.el8                            1.45.6-3.el8                            

    e2fsprogs-libs                          1.45.6-2.el8                            1.45.6-3.el8                            

    edk2-ovmf                               20210527gite1999b264f1f-3.el8           20220126gitbb1bba3d77-1.el8.test        

    expat                                   2.2.5-4.el8                             2.2.5-5.el8                             

    fence-agents-all                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-amt-ws                     4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-apc                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-apc-snmp                   4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-bladecenter                4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-brocade                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-cisco-mds                  4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-cisco-ucs                  4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-common                     4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-compute                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-drac5                      4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-eaton-snmp                 4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-emerson                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-eps                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-heuristics-ping            4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-hpblade                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ibmblade                   4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ifmib                      4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ilo-moonshot               4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ilo-mp                     4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ilo-ssh                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ilo2                       4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-intelmodular               4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ipdu                       4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-ipmilan                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-kdump                      4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-mpath                      4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-redfish                    4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-rhevm                      4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-rsa                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-rsb                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-sbd                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-scsi                       4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-vmware-rest                4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-vmware-soap                4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    fence-agents-wti                        4.2.1-85.el8                            4.2.1-88.el8                            

    firewalld                               0.9.3-11.el8                            0.9.3-13.el8                            

    firewalld-filesystem                    0.9.3-11.el8                            0.9.3-13.el8                            

    fuse                                    2.9.7-12.el8                            2.9.7-15.el8                            

    fuse-common                             3.2.1-12.el8                            3.3.0-15.el8                            

    fuse-libs                               2.9.7-12.el8                            2.9.7-15.el8                            

    fuse3-libs                              3.2.1-12.el8                            3.3.0-15.el8                            

    gawk                                    4.2.1-2.el8                             4.2.1-4.el8                             

    glibc                                   2.28-184.el8                            2.28-189.el8                            

    glibc-common                            2.28-184.el8                            2.28-189.el8                            

    glibc-langpack-en                       2.28-184.el8                            2.28-189.el8                            

    gpgme                                   1.13.1-9.el8                            1.13.1-11.el8                           

    hwdata                                  0.314-8.11.el8                          0.314-8.12.el8                          

    info                                    6.5-6.el8                               6.5-7.el8_5                             

    initscripts                             10.00.15-1.el8                          10.00.17-1.el8                          

    iotop                                   0.6-16.el8                              0.6-17.el8                              

    iproute                                 5.15.0-2.el8                            5.15.0-3.el8                            

    iproute-tc                              5.15.0-2.el8                            5.15.0-3.el8                            

    iputils                                 20180629-8.el8                          20180629-9.el8                          

    iwl100-firmware                         39.31.5.1-105.el8.1                     39.31.5.1-106.el8.1                     

    iwl1000-firmware                        39.31.5.1-105.el8.1                     39.31.5.1-106.el8.1                     

    iwl105-firmware                         18.168.6.1-105.el8.1                    18.168.6.1-106.el8.1                    

    iwl135-firmware                         18.168.6.1-105.el8.1                    18.168.6.1-106.el8.1                    

    iwl2000-firmware                        18.168.6.1-105.el8.1                    18.168.6.1-106.el8.1                    

    iwl2030-firmware                        18.168.6.1-105.el8.1                    18.168.6.1-106.el8.1                    

    iwl3160-firmware                        25.30.13.0-105.el8.1                    25.30.13.0-106.el8.1                    

    iwl5000-firmware                        8.83.5.1_1-105.el8.1                    8.83.5.1_1-106.el8.1                    

    iwl5150-firmware                        8.24.2.2-105.el8.1                      8.24.2.2-106.el8.1                      

    iwl6000-firmware                        9.221.4.1-105.el8.1                     9.221.4.1-106.el8.1                     

    iwl6000g2a-firmware                     18.168.6.1-105.el8.1                    18.168.6.1-106.el8.1                    

    iwl6050-firmware                        41.28.5.1-105.el8.1                     41.28.5.1-106.el8.1                     

    iwl7260-firmware                        25.30.13.0-105.el8.1                    25.30.13.0-106.el8.1                    

    kernel                                  4.18.0-358.el8                          4.18.0-365.el8                          

    kernel-core                             4.18.0-358.el8                          4.18.0-365.el8                          

    kernel-modules                          4.18.0-358.el8                          4.18.0-365.el8                          

    kernel-tools                            4.18.0-358.el8                          4.18.0-365.el8                          

    kernel-tools-libs                       4.18.0-358.el8                          4.18.0-365.el8                          

    kmod-kvdo                               6.2.6.3-82.el8                          6.2.6.14-83.el8                         

    kpartx                                  0.8.4-21.el8                            0.8.4-22.el8                            

    libblkid                                2.32.1-32.el8                           2.32.1-34.el8                           

    libcap                                  2.26-5.el8                              2.48-2.el8                              

    libcom_err                              1.45.6-2.el8                            1.45.6-3.el8                            

    libdnf                                  0.63.0-5.el8                            0.63.0-7.el8                            

    libfdisk                                2.32.1-32.el8                           2.32.1-34.el8                           

    libfdt                                                                          1.6.0-1.el8                             

    libguestfs                              1.44.0-4.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.44.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    libguestfs-appliance                    1.44.0-4.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.44.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    libguestfs-tools-c                      1.44.0-4.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.44.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    libmount                                2.32.1-32.el8                           2.32.1-34.el8                           

    libnfsidmap                             2.3.3-47.el8                            2.3.3-50.el8                            

    libosinfo                               1.9.0-2.el8                             1.9.0-3.el8                             

    libsemanage                             2.9-6.el8                               2.9-8.el8                               

    libsmartcols                            2.32.1-32.el8                           2.32.1-34.el8                           

    libss                                   1.45.6-2.el8                            1.45.6-3.el8                            

    libtpms                                 0.7.4-6.20201106git2452a24dab.module_el8.6.0+983+a7505f3f 0.9.1-0.20211126git1ff6fe1f43.module_el8.6.0+1087+b42c8331

    libudisks2                              2.9.0-7.el8                             2.9.0-9.el8                             

    libuuid                                 2.32.1-32.el8                           2.32.1-34.el8                           

    libvirt                                 7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-client                          7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon                          7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-config-network           7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-config-nwfilter          7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-interface         7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-network           7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-nodedev           7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-nwfilter          7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-qemu              7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-secret            7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage           7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-core      7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-disk      7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-gluster   7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-iscsi     7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    Libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct 7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-logical   7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-mpath     7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-rbd       7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-driver-storage-scsi      7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-daemon-kvm                      7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-libs                            7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libvirt-lock-sanlock                    7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-2.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    libwbclient                             4.15.4-0.el8                            4.15.5-4.el8                            

    libxml2                                 2.9.7-11.el8                            2.9.7-13.el8                            

    linux-firmware                          20211119-105.gitf5d51956.el8            20220210-106.git6342082c.el8            

    mdadm                                   4.2-rc3.el8                             4.2-2.el8                               

    microcode_ctl                           20210608-1.el8                          20220207-1.el8                          

    nbdkit                                  1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-basic-filters                    1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-basic-plugins                    1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-curl-plugin                      1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-python-plugin                    1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-server                           1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-ssh-plugin                       1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    nbdkit-vddk-plugin                      1.24.0-3.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.24.0-4.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    net-snmp                                5.8-24.el8                              5.8-25.el8                              

    net-snmp-agent-libs                     5.8-24.el8                              5.8-25.el8                              

    net-snmp-libs                           5.8-24.el8                              5.8-25.el8                              

    net-snmp-utils                          5.8-24.el8                              5.8-25.el8                              

    nfs-utils                               2.3.3-47.el8                            2.3.3-50.el8                            

    nftables                                0.9.3-24.el8                            0.9.3-25.el8                            

    nmstate                                 1.2.1-0.2.alpha2.el8                    1.2.1-1.el8                             

    nmstate-plugin-ovsdb                    1.2.1-0.2.alpha2.el8                    1.2.1-1.el8                             

    openscap                                1.3.5-10.el8                            1.3.6-3.el8                             

    openscap-scanner                        1.3.5-10.el8                            1.3.6-3.el8                             

    ovirt-node-ng-image-update-placeholder  4.4.10.1-1.el8                          4.4.10.2-1.el8                          

    ovirt-release-host-node                 4.4.10.1-1.el8                          4.4.10.2-1.el8                          

    ovirt-release44                         4.4.10.1-1.el8                          4.4.10.2-1.el8                          

    pam                                     1.3.1-15.el8                            1.3.1-16.el8                            

    passwd                                  0.80-3.el8                              0.80-4.el8                              

    pixman                                  0.38.4-1.el8                            0.38.4-2.el8                            

    plymouth                                0.9.4-10.20200615git1e36e30.el8         0.9.4-11.20200615git1e36e30.el8         

    plymouth-core-libs                      0.9.4-10.20200615git1e36e30.el8         0.9.4-11.20200615git1e36e30.el8         

    plymouth-scripts                        0.9.4-10.20200615git1e36e30.el8         0.9.4-11.20200615git1e36e30.el8         

    policycoreutils                         2.9-18.el8                              2.9-19.el8                              

    policycoreutils-python-utils            2.9-18.el8                              2.9-19.el8                              

    postfix                                 3.5.8-3.el8                             3.5.8-4.el8                             

    python-oslo-utils-lang                  4.6.0-2.el8                             4.6.1-1.el8                             

    python3-audit                           3.0.7-1.el8                             3.0.7-2.el8                             

    python3-bind                            9.11.36-2.el8                           9.11.36-3.el8                           

    python3-blivet                          3.4.0-8.el8                             3.4.0-9.el8                             

    python3-configobj                       5.0.6-11.el8                            

    python3-dnf                             4.7.0-5.el8                             4.7.0-7.el8                             

    python3-dnf-plugin-versionlock          4.0.21-8.el8                            4.0.21-10.el8                           

    python3-dnf-plugins-core                4.0.21-8.el8                            4.0.21-10.el8                           

    python3-ethtool                         0.14-4.el8                              0.14-5.el8                              

    python3-firewall                        0.9.3-11.el8                            0.9.3-13.el8                            

    python3-gpg                             1.13.1-9.el8                            1.13.1-11.el8                           

    python3-hawkey                          0.63.0-5.el8                            0.63.0-7.el8                            

    python3-libdnf                          0.63.0-5.el8                            0.63.0-7.el8                            

    python3-libnmstate                      1.2.1-0.2.alpha2.el8                    1.2.1-1.el8                             

    python3-libsemanage                     2.9-6.el8                               2.9-8.el8                               

    python3-libvirt                         7.10.0-1.module_el8.6.0+1046+bd8eec5e   8.0.0-1.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    python3-libxml2                         2.9.7-11.el8                            2.9.7-13.el8                            

    python3-nftables                        0.9.3-24.el8                            0.9.3-25.el8                            

    python3-oslo-service                    2.4.0-2.el8                             2.4.1-1.el8                             

    python3-oslo-utils                      4.6.0-2.el8                             4.6.1-1.el8                             

    python3-perf                            4.18.0-358.el8                          4.18.0-365.el8                          

    python3-policycoreutils                 2.9-18.el8                              2.9-19.el8                              

    python3-rpm                             4.14.3-21.el8                           4.14.3-22.el8                           

    qemu-guest-agent                        6.1.0-5.module_el8.6.0+1040+0ae94936    6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-img                                6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm                                6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-block-curl                     6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-block-gluster                  6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-block-iscsi                    6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-block-rbd                      6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-block-ssh                      6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-common                         6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-core                           6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-docs                           6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-hw-usbredir                    6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-ui-opengl                      6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    qemu-kvm-ui-spice                       6.0.0-33.el8s                           6.2.0-5.module_el8.6.0+1087+b42c8331    

    radvd                                   2.17-15.el8                             

    rpm                                     4.14.3-21.el8                           4.14.3-22.el8                           

    rpm-build-libs                          4.14.3-21.el8                           4.14.3-22.el8                           

    rpm-libs                                4.14.3-21.el8                           4.14.3-22.el8                           

    rpm-plugin-selinux                      4.14.3-21.el8                           4.14.3-22.el8                           

    samba-client-libs                       4.15.4-0.el8                            4.15.5-4.el8                            

    samba-common                            4.15.4-0.el8                            4.15.5-4.el8                            

    samba-common-libs                       4.15.4-0.el8                            4.15.5-4.el8                            

    scap-security-guide                     0.1.59-1.el8                            0.1.60-7.el8                            

    seabios-bin                             1.14.0-1.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.15.0-1.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    seavgabios-bin                          1.14.0-1.module_el8.6.0+983+a7505f3f    1.15.0-1.module_el8.6.0+1087+b42c8331   

    selinux-policy                          3.14.3-89.el8                           3.14.3-93.el8                           

    selinux-policy-targeted                 3.14.3-89.el8                           3.14.3-93.el8                           

    sos                                     4.2-13.el8                              4.2-15.el8                              

    swtpm                                   0.6.0-2.20210607gitea627b3.module_el8.6.0+983+a7505f3f 0.7.0-1.20211109gitb79fd91.module_el8.6.0+1087+b42c8331

    swtpm-libs                              0.6.0-2.20210607gitea627b3.module_el8.6.0+983+a7505f3f 0.7.0-1.20211109gitb79fd91.module_el8.6.0+1087+b42c8331

    swtpm-tools                             0.6.0-2.20210607gitea627b3.module_el8.6.0+983+a7505f3f 0.7.0-1.20211109gitb79fd91.module_el8.6.0+1087+b42c8331

    systemd                                 239-56.el8                              239-58.el8                              

    systemd-container                       239-56.el8                              239-58.el8                              

    systemd-libs                            239-56.el8                              239-58.el8                              

    systemd-pam                             239-56.el8                              239-58.el8                              

    systemd-udev                            239-56.el8                              239-58.el8                              

    tuned                                   2.16.0-1.el8                            2.18.0-2.el8                            

    udisks2                                 2.9.0-7.el8                             2.9.0-9.el8                             

    util-linux                              2.32.1-32.el8                           2.32.1-34.el8                           

    vdo                                     6.2.6.7-14.el8                          6.2.6.14-14.el8                         

    vim-minimal                             8.0.1763-16.el8_5.4                     8.0.1763-16.el8_5.12                    

    yum                                     4.7.0-5.el8                             4.7.0-7.el8 --

Sandro Bonazzola

MANAGER, SOFTWARE ENGINEERING, EMEA R&D RHV

Red Hat EMEA

sbonazzo@redhat.com   

Red Hat respects your work life balance. Therefore there is no need to answer this email out of your office hours.