Hello Team,

 

Naturally, I encourage you to play and test with Storware Backup & Recovery (formerly vProtect) for your oVirt environments. You have a free license up to 10VMs with all feature set available 😊

 

https://storware.eu/solutions/virtual-machine-backup-and-recovery/ovirt-vm-backup-and-recovery/

 

If you will have any more question – you can catch me up on private message.

 

Pozdrawiam/ Best Regards,

Paweł Mączka

Chief Technology Officer, VP

e-mail: p.maczka@storware.eu

mobile: +48 730 602 659

 

signature_1030083399

 

 

Storware Spółka z o.o. nr wpisu do ewidencji KRS dla M.St. Warszawa 000510131 , NIP 5213672602. Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów. This message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this message in error, please contact the sender and remove the material from all of your computer systems

 

 

 

 

Od: zhengrongzhaogogo@gmail.com <zhengrongzhaogogo@gmail.com>
Data: wtorek, 7 czerwca 2022 o 07:27
Do: users@ovirt.org <users@ovirt.org>
Temat: [ovirt-users] Re: looking for some ISV backup software which integrates the backup API

Hi Nathanaël:

We have just tested Vinchin Backup & Recovery.

So far it's good for our oVirt VMs.
_______________________________________________
Users mailing list -- users@ovirt.org
To unsubscribe send an email to users-leave@ovirt.org
Privacy Statement: https://www.ovirt.org/privacy-policy.html
oVirt Code of Conduct: https://www.ovirt.org/community/about/community-guidelines/
List Archives: https://lists.ovirt.org/archives/list/users@ovirt.org/message/XNPAOME465GQ2372N6UVVZ5FAJCVM5FL/