[ovirt-users] 4-node oVirt with replica-3 gluster

Goorkate, B.J. b.j.goorkate at umcutrecht.nl
Fri Sep 23 09:14:35 UTC 2016


Dear all,

I've tried to find a way to add a 4th oVirt-node to my existing 
3-node setup with replica-3 gluster storage, but found no usable
solution yet.

>From what I read, it's not wise to create a replica-4 gluster
storage, because of bandwith overhead. 

Is there a safe way to do this and still have 4 equal oVirt nodes?

Thanks in advance!

Regards,

Bertjan

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.More information about the Users mailing list