Re: [Kimchi-devel] [PATCH V2] [Kimchi] Fix for the kimchi #1102