[Kimchi-devel] [kimchi-devel][PATCHv4 5/7] Fix incomplete record when uploading