Re: [Kimchi-devel] [kimchi-devel][PATCHv3 5/6] Fix incomplete record when uploading